Nye rapporter peger på begrænset påvirkning fra nano-produkter

10-11-2015
Borger Kemikalier

Fem nye rapporter om nano-partikler og –materialer tyder på, at mennesker og miljø kun i meget begrænset omfang udsættes for – og påvirkes af – de mikroskopiske stoffer fra forbrugerprodukter, f.eks. solcreme og tøj.

Miljøstyrelsen har siden 2012 sat fokus på, om nanopartikler og nanomaterialer udgør en risiko for forbrugere og miljø gennem indsatsen ”Bedre Styr på Nano.” Det er der kommet en lang række rapporter ud af, og nu er styrelsen klar med fem mere.

Den første nye rapport  har undersøgt danske forbrugeres udsættelse for nanomaterialer samt risici heraf ved at kigge på et udvalg af produkter, hvor nanomaterialer bevidst er tilsat for at udnytte deres særlige egenskaber. Rapporten konkluderer, at udsættelsen er begrænset, fordi nanomaterialer kun er bevidst tilsat i få forbrugerprodukter i Danmark, f.eks. i nogle solcremer, tekstiler og sprayprodukter.

Rapporten tager udgangspunkt i worst-case scenarier, dvs. at både udsættelse og effekter af nanomaterialerne i beregningerne er antaget at være usædvanligt høje. På den baggrund peger rapporten på, at indånding af sprays med nanopartikler kan være problematisk, hvis der er dårlig udluftning. Det samme gælder dog generelt for sprays – dvs. også sprays uden nanopartikler. Et andet worst-case scenarie viser, at nanopartikler i visse produkter til solbeskyttelse muligvis kan være problematiske, hvis fx børn kommer til at spise store mængder af produktet. Ud over de nævnte nano-produkter, møder vi som forbrugere også nano i hverdagen i form af forurening fra trafik og madlavning, pigmenter i maling m.m.

Huden er en effektiv barriere

Rapport nr. 1 viser desuden, at det er ved hudkontakt, at forbrugerne ofte udsættes for nanopartikler. Netop hudkontakt har rapport nr. 2  set nærmere på. I denne rapport blev nanopartikler i solcreme testet for at se, om partiklerne kunne trænge igennem huden. Resultaterne fra disse forsøg understøtter, at huden er en effektiv barriere for nanopartikler, selv ved lang tids udsættelse. Nanopartiklerne fra solcremen trængte altså ikke igennem huden med de metoder, der blev brugt.

Rapport nr. 3  handler om nanosølv i tekstiler. I beklædning kan sølv og nanosølv f.eks. bruges til at begrænse lugt i sportstøj. Rapporten bygger på en undersøgelse af nanosølv i tekstiler, der er tilgængelige på det danske marked, men denne undersøgelse fandt ikke tekstiler med nanosølv i Danmark med de metoder, der blev brugt, og med de begrænsninger, metoderne har. Der er analyseret tøj indkøbt fra ind- og udland, som blev mistænkt for at indeholde stoffet, men der blev ikke fundet nanosølv i nogen af de undersøgte produkter.

Rapport 4  og rapport 5  beskæftiger sig med nanopartiklers effekt på miljøet i Danmark. Rapporterne konkluderer, at den nuværende brug af nanopartikler ikke kan siges at udgøre en miljømæssig risiko ud fra den eksisterende viden, men at vi skal følge med i anvendelsen af nanopartikler, så vi ikke får problemer i miljøet senere.

Læs mere om Miljøstyrelsens nano-indsats her