Ny udbudslov fremmer miljømærker

19-11-2015
Grøn virksomhed

Den nye udbudslov giver offentlige indkøbere mulighed for at stille krav om miljømærker som Svanen og Blomsten i udbuddet.

Det offentlige køber ind for den nette sum af ca. 300 mia. kr. hvert år, og med den nye udbudslov , der blev vedtaget i dag, bliver det fremover lettere at gøre de offentlige indkøb grønne.

Loven giver nemlig som noget nyt indkøberne mulighed for at stille krav om miljømærker som det nordiske Svanemærke og EU-Blomsten i forbindelse med udbud.

Ved at bruge den nye mulighed, kan det offentlige med sine mange indkøb skabe en øget efterspørgsel efter miljømærkede produkter og tjenesteydelser – fra fladskærme til tekstiler og rengøringsservice.

Fordel for indkøbere, virksomheder og miljøet
Ud over at være til gavn for miljøet vil flere miljømærkede indkøb gøre det mere overskueligt for virksomhederne, hvad de skal leve op til og samtidig biddrage til udviklingen af grønne produkter og løsninger, der også kan sælges på det voksende internationale marked.

Endelig kan de grønne indkøb være til gavn for det offentlige selv, fordi miljømærkede varer indeholder mindre problematisk kemi og ofte har lavere udgifter til drift, for eksempel lavt elforbrug i tv-apparater.

Kom med på grøn indkøbsbølge
Kommuner og regioner, der vil med på den grønne indkøbsbølge, kan med fordel overveje at tilslutte sig Miljø- og fødevareministeriets Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb eller få besøg af et helt nyt rejsehold for grønne indkøb, som lanceres i uge 48.

Rejseholdet vil yde gratis rådgivning om grønne indkøb – bl.a. kan man få hjælp til udvikling af en grøn indkøbspolitik, til at stille grønne krav i konkrete udbud eller til at bruge totalomkostninger og miljømærker i indkøb.

Yderligere oplysninger
Iben Sohn, Miljøstyrelsen,  

Fakta: Offentlige grønne indkøb

  • Den nye udbudslov implementerer det reviderede EU udbudsdirektiv 2014/24/EU af 26. februar 2014. Udbudsloven er udarbejdet af et udbudslovsudvalg bestående af forskellige offentlige myndigheder og interesseorganisationer. Udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016. Miljømærkning Danmark vil primo 2016 offentliggøre en vejledning i brug af miljømærker i offentlige udbud. Udover miljømærker bliver det nu også muligt at stille krav til, at ordregiver er miljøledelsescertificeret, ligesom indkøbere fremover kan anvende livscyklusomkostninger / totalomkostninger i evaluering af tilbud.
  • Partnerskab for offentlige grønne indkøb er et samarbejde mellem Miljø- og fødevareministeriet og indtil videre 10 kommuner og 2 regioner. Ved at indgå i partnerskabet forpligter deltagerne sig til fælles indkøbsmål for bl.a. børneartikler, fødevarer, byggeri og anlæg, transport, IT udstyr, papir og tryksager, bæredygtigt træ mv. En del af de grønne krav i partnerskabet lægger sig op af miljømærkerne.
  • Det nationale rejsehold for grønne offentlige indkøb vil tilbyde gratis hjælp til grønne indkøb i kommuner, regioner og statslige institutioner. Fra uge 48 kan kommuner og andre tilkendegive deres interesse. Workshops og rådgivningsforløb starter i første kvartal 2016 og løber til udgangen af 2017.