Ny rapport: Bildæk og maling er hovedkilder til mikroplast i Danmark

18-11-2015
Borger Kemikalier

Miljøstyrelsen er klar med den første danske undersøgelse af mikroplast. Den peger på, at rigtig meget mikroplast stammer fra menneskelig aktivitet som slid af bildæk, skosåler og partikler fra maling. En del af mikroplasten når ud til miljøet via vores rensningsanlæg.

undefined
Mikroplast bliver slidt af dine skosåler, når du går en tur. Foto: Colourbox

Når du kører tur i din bil eller løber en tur i parken, slider du mikroskopiske plastpartikler af dæk og skosåler, som via regn, vandløb og rensningsanlæg ender i naturen. En ny dansk undersøgelse fra Miljøstyrelsen vurderer, at hovedkilderne til mikroplast i Danmark er bildæk, maling, sko, vejstriber og tøj. Noget af plastikken ender i vores rensningsanlæg, og derfra kan det blive ledt videre til vandmiljøet. 

Den nye rapport, som er den første af sin art i Danmark, har undersøgt, hvad mikroplast er,  hvor det kommer fra, hvilke effekter det har, og især har den set på hvor man kan finde mikroplast.

Rensningsanlæg skal undersøges nærmere

Rapporten indeholder en række forslag på relevante initiativer på området. Et af dem går på at se nærmere på, hvordan mikroplast håndteres i rensningsanlæg, og derfor vil Miljøstyrelsen nu undersøge, hvilke former for mikroplast, der når rensningsanlæggene, hvor meget der passerer igennem rensningsanlæggene til vandløb og hav, og hvor meget der ender i spildevandsslam og på hvad der så sker med mikroplasten.

Miljøstyrelsens mikroplast-indsats blev sat i gang i 2015, og fortsætter i 2016. Der er bevilget to mio. kroner til indsatsen. 

Læs Miljøstyrelsens rapport her