Ny ISO 14001 – nu på dansk

26-11-2015
Grøn virksomhed

Mulighed for besparelser på vand- og energi er kun en blandt mange effekter ved strategisk brug af ISO 14001. En ny version af ledelsestandarden er nu udkommet på dansk.

undefined

ISO 14001 bruges i dag af virksomheder og organisationer i alle størrelser og inden for alle brancher og sektorer som et ledelsesværktøj til at styre håndtering af miljøpåvirkninger, reducere ressourceforbruget og give ledelsen overblik over virksomhedens miljøperformance. En ny version af standarden er netop udkommet, og den byder på mange væsentlige ændringer, som bl.a. øget fokus på ledelsens rolle og flere krav til miljøkommunikation.

Nye elementer i ISO 14001:2015:

Topledelsen får større rolle

I den nye ISO 14001 er topledelsens rolle tydeligere beskrevet. Det er blevet mere eksplicit, hvad topledelsen skal gøre. Fx skal ledelsen i højere grad tage ejerskab for at arbejde med de væsentlige miljøforhold som de selv har være med til at udpege, på linje med resten af organisationens overordnede strategiske retning. Det skal være med til at sikre at miljøledelsessystemet bliver en mere integreret del af hele organisationen.

Proaktiv indsats og løbende forbedringer

Det er ikke nok blot at implementere et ledelsessystem. Den nye version af ISO 14001 har fokus på løbende forbedringer, der skal sikre, at organisation og system følges ad, og at miljøindsatsen hele tiden optimeres.

Livscyklus tankegangen er i fokus

I den nye version af standarden er det også som noget nyt beskrevet mere tydeligt, hvordan organisationen skal forholde sig til sine produkters forskellige trin i et livscyklusperspektiv.

Større rolle i organisationen

Den reviderede ledelsesstandard vil sikre, at miljøledelse nu bliver fuldt integreret i organisationen og på linje med det strategiske niveau.

Øgede krav til virksomhedens kommunikation

Virksomheder skal forholde sig aktivt til deres interessenter og forholde sig til dem gennem deres eksterne kommunikation på linje med miljøledelsessystemet.

Læs mere om den nye udgave af ISO 14001 hos Dansk Standard .

Læs mere fra Miljøstyrelsen om miljøledelse her.