Ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse

12-11-2015
Borger

Der er blevet udstedt og offentliggjort en ny sammenskrevet bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse (nr.
1232 af 5. november 2015), der trådte i kraft den 11. november 2015.

Der er blevet udstedt og offentliggjort en ny sammenskrevet bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse (nr. 1232 af 5. november 2015), der trådte i kraft den 11. november 2015. I forhold til de hidtidige regler om bekæmpelsesmidler er der kun nogle få ændringer. Der er indsat hjemmel til, at SKAT kan bistå Miljøstyrelsen med at føre kontrol, der skal afsløre handel med ulovlige sprøjtemidler. Der er foretaget ændring, så der tages højde for de nye klassificeringsregler (CLP-klassificering) ved opbevaring af sprøjtemidlerne. På den baggrund kan midlerne opbevares samlet i et aflåst skab eller rum. Derudover er der justeret ved opkrævningsbestemmelserne ift. afgifter og gebyrer til Miljøstyrelsen med henblik på at koordinere disse med opkrævningsregler på øvrige områder varetaget af Miljøstyrelsen.

Læs bekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173754