Ny anbefaling til håndtering af gipsaffald

24-11-2015
Affald

Miljøstyrelsen kommer nu med en anbefaling til håndtering af gipsaffald fra byggeri, nedrivning og renovering af bygninger.

Gipsaffald indsamles typisk via kommunale genbrugspladser eller private indsamlingsvirksomheder, og skal håndteres i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Nu kommer Miljøstyrelsen med en anbefaling til håndtering af gipsaffald fra byggeri, nedrivning og renovering af bygninger.

Anbefalingen er alene vejledende og et udtryk for Miljøstyrelsens fortolkning af reglerne på området. Målet med anbefalingen er at gøre det tydeligt, hvordan gipsaffald bør håndteres.

Anbefalingen er opdelt i otte dele:

  • Hvad forstås ved gipsaffald?
  • Hvilke stoffer kan gipsaffald indeholde?
  • Bestemmelser knyttet til håndtering af gipsaffald
  • Affaldshierarkiet
  • Anvendelser af gipsaffald i overensstemmelse med affaldshierarkiet
  • Miljø- og samfundsøkonomiske konsekvenser ved håndtering af gipsaffald
  • Anvendelse af gipsaffald til jordbrugsformål
  • Konklusion

Miljøstyrelsen anbefaler, at gipsaffald genanvendes, hvis ikke det er muligt at forberede det med henblik på genbrug. Ved genanvendelse forstås f.eks. produktion af nye gipsplader eller anvendelse i cementproduktion. Hvis det ikke er muligt at genanvende gipsaffaldet, kan det i stedet håndteres ved anden nyttiggørelse, som f.eks. sker, når gipsaffald anvendes i kompost.

Dog kræver det en konkret tilladelse (§ 19 tilladelse), hvis gipsaffald anvendes i kompost. Miljøstyrelsen anbefaler kommunerne, at gipsaffaldet ikke tillades tilsat i større koncentrationer end planterne kan optage, når komposten udbringes på markerne, og at det bør være knust i en sådan grad, at det fordeles jævnt over arealet.

> Læs Miljøstyrelsens samlede anbefaling til håndtering af gipsaffald

Yderligere oplysninger
Civilingeniør i Miljøstyrelsen Thilde Fruergaard Astrup, e-mail: