Nu bliver det nemmere at donere overskudsmad

26-11-2015
Borger Affald

Det skal være nemmere for supermarkederne at donere overskudsfødevarer til velgørende formål. Derfor fjerner miljø- og fødevareministeren nu en bøvlet regel, der hidtil har stået i vejen. Ministeren efterlyser samtidig flere idéer til at komme madspild til livs.

Et trykket hjørne på pakken med rugbrød eller en brun plet på æblet kan gøre, at supermarkederne ikke kan sælge fødevarerne, selvom de sagtens kan spises. Hvert år smider detailhandlen 163.000 ton fødevarer ud, og det er særligt frugt, brød og grønt, der går til spilde.

For at komme madspildet til livs gør miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen det nu nemmere for detailhandlen at donere overskudsmad til velgørenhed. Konkret fjerner hun fra årsskiftet en regel, der i dag gør, at butikkerne skal føre et detaljeret regnskab over varer, som de leverer til andre butikker. Det gør det meget besværligt at give fødevarerne videre. Samtidig vil ministeren uhensigtsmæssige EU-regler til livs. Regler der for eksempel betyder, at supermarkedet skal pille en beskadiget appelsin ud af et net, før de øvrige appelsiner kan doneres til velgørenhed. 

Efterlyser forslag
For at få flere ideer til at undgå madspild afholder Miljø- og Fødevareministeriet i dag en konference, hvor både borgere, virksomheder og myndigheder får mulighed for at dele erfaringer og inspirere hinanden til nye løsninger. Derover er ministeren på vej med en ny pulje på fem mio. kroner til nye projekter på madspildsområdet.

Konferencen er åben for alle så længe, der er plads, og det er gratis at deltage. Alle aktører fra hele fødevarekæden har mulighed for at søge puljen, der åbnes i foråret 2016. 

Fakta om regelændring:
- 2/3-reglen sætter begrænsninger for den mængde frugt, grønt, brød og andre ikke-animalske fødevarer, som en detailvirksomhed må levere til en anden detailvirksomhed, herunder også til velgørende institutioner. 2/3-reglen pålægger bl.a. branchen at føre regnskab over mængder, der leveres.

- 2/3-reglen ændres med virkning fra 1. januar 2016. 

Læs mere om madspild:

www.mindremadspild.dk

www.fvst.dk

www.altomkost.dk