Naturstyrelsen har opgjort råstofindvindingen i fællesområder i 3. kvartal 2015

17-11-2015
Råstoffer

Oversigten over råstofindvindingen i 3. kvartal 2015 indeholder oplysninger om indvundne mængder, restmængden i 2015 (opgjort per 1. oktober 2015) og samlet restmængde. Se oversigten

Restmængden er mindre end 10.000 m 3 i to områder. I disse to områder anmodes tilladelseshavere om, dagligt at meddele Naturstyrelsen om indvundet mængde, når der indvindes. Områderne er: 

502-JA Hesbjerg Grund Syd

554-AA Skovshoved

Restmængderne og/eller den årlige restmængde i følgende områder er lave i forhold til den hidtidige indvinding: 

506-FA Nordby Bugt

568-AA Rødbyhavn

Der gøres opmærksom på, at har tilladelseshaver indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Naturstyrelsen. 

Endvidere gøres opmærksom på, at i områderne 548-BA Juelsgrund og 548-HA Juelsgrund Øst er restmængden opbrugt. Områderne er dermed lukkede, og tilladelserne kan ikke længere benyttes. Dette er meddelt direkte til tilladelsesindehaverne.