1. oktober 2015 gælder biociddirektivets Manual of Decisions ikke officielt

06-11-2015
Biocider

Fra den 1. oktober 2015 gælder biociddirektivets Manual of Decisions ikke længere som officielt dokument

undefined

Med virkning fra den 1. oktober 2015 ophører biociddirektivets ”Manual of Decisions” med at være en officiel vejledning til biocidspørgsmål.

Kommissionen kan herefter udgive fortolkningsbidrag, der offent­liggøres på EU's officielle dokumenthjemmeside CIRCABC. Denne hjemmeside kan kun bruges efter op­rettelse som bruger .