Mindre luftforurening i Danmark

10-11-2015
Borger Luft

Ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at luftforureningen i Danmark er faldende.

undefined

Luften bliver renere og renere i Danmark. Det billede bekræfter den årlige rapport fra Overvågningsprogrammet for luftkvalitet i danske byer, som netop er udkommet fra DCE ved Aarhus Universitet.

Programmet er baseret på målinger ved ni målestationer placeret i de fire største danske byer samt ved to baggrundsmålestationer uden for byerne og en mindre station i et forstadsområde. Måleresultaterne suppleres med resultater fra modelberegninger udført med DCE’s luftkvalitetsmodeller.

Rapporten viser en generelt faldende tendens. Blandt andet var grænseværdien for gassen kvælstofdioxid (NO₂) i 2014 kun overskredet på 11 ud af 98 beregnede gadestrækninger i København, hvor det var 12 i 2013 og 19 i 2012. Og luftforureningen med partikler i Danmark lå i 2014 under EU’s grænseværdier for partikelstørrelserne PM₁₀ eller PM₂.₅ (partikler med en diameter mindre end hhv. 10 og 2,5 mikrometer). Det samme gælder de øvrige stoffer, der måles for, og for flere stoffer som svovldioxid og bly er koncentrationerne faldet betydeligt siden målingernes start i 1981.

Ændrede vejbaner giver kunstigt høje tal på måler
For NO₂ blev grænseværdien i 2014 imidlertid igen overskredet på gademålestationen ved H.C. Andersens Boulevard i København. Koncentrationerne var godt nok lavere i 2014 end 2013, men der er fortsat en forhøjet koncentration af NO₂ set i forhold til perioden før 2010. Den væsentligste årsag til den forøgede koncentration på H.C. Andersens Boulevard er en permanent ændring af vejbanerne ud for målestationen.

> Læs mere på DCE’s hjemmeside
> Hent rapporten “ The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2014

> Læs mere om luftforurening i Danmark

Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Christian Lange Fogh, tlf. 72 54 44 68, e-mail: