Miljøstyrelsen får ros for LOUS-arbejde

02-11-2015
Borger Kemikalier

En ny evaluering af Miljøstyrelsens arbejde med Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS) viser stor tilfredshed fra forbruger-, miljø- og brancheorganisationer.

Miljøstyrelsen har gennem fire år kortlagt 40 stoffer og stofgrupper som rummer næsten 1400 kemiske stoffer, så man nu ved langt mere om stoffernes farlighed, anvendelse og dermed også om den mulige risiko, der er ved den måde de bliver brugt. På den baggrund har Miljøstyrelsen udarbejdet strategier for at håndtere de fundne risici. Nu har analyseinstituttet Rambøll evalueret indsatsen, og tilbagemeldingerne er positive.

Evalueringen bygger delvis på inddragelse af interessenter fra bl.a. forbruger-, miljø-, og brancheorganisationer samt faglige styrelser, der roser bl.a. ”den faglige kvalitet af det producerede materiale” og ”den proces, der har været lagt til grund for arbejdet”. Samtidig fremhæves interessentinddragelsen som gennemsigtig og professionel, og evalueringen konkluderer at inddragelsen på mange måder har været ”forbilledlig”.

- Vi sætter stor pris på samarbejdet med vores engagerede interessenter og de inputs de leverer til os. Deres erfaring med LOUS-stofferne sammenholdt med vores egen viden sikrer, at vi får håndteret stofferne på den helt rigtige måde. Vi har tidligere fået kritik for vores interessentinddragelse, og derfor har vores ambition på dette projekt været at gennemføre en åben og inddragende proces. Jeg er glad for at se positive tilbagemeldinger, som viser, at det er lykkedes , siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Michel Schilling.

Også plads til forbedring

Men der er også et par punkter, hvor Miljøstyrelsen kan forbedre sig. Bl.a. nævnes det i evalueringen, at kortlægningerne af de forskellige LOUS-stoffer kunne have været mere ensartede og med mere tydelige konklusioner, ligesom høringsfristerne nogle gange har været for korte. Det er noget, Miljøstyrelsen vil have fokus på fremadrettet.

Miljøstyrelsens arbejde med LOUS har betydet at Danmark har kunnet spille en mere synlig rolle, når det gælder om at påvirke EU-processerne på kemikalieområdet. At tilbagemeldingen på LOUS-indsatsen er overvejende positiv styrker Danmarks troværdighed i det videre samarbejde med EU om beskyttelse af forbrugerne mod skadelig kemi.

På baggrund af strategierne har Danmark bl.a. påtaget sig at lave stofvurderinger i EU af flere af stofferne på listen, en vurdering som kan danne grundlag for regulering i EU, hvis nødvendigt. LOUS har desuden medført, at regulering af fluorerede stoffer er sat tydeligere på dagsordenen i EU, og på nationalt niveau bliver der arbejdet for alternativer til nogle af de uønskede stoffer, mere kontrol, grænseværdier for drikkevand, grundvand og jord samt med indkøbsvejledninger til professionelle indkøbere.

Læs hele evalueringen af LOUS her