Kontrol med virksomheders svar via app’en ”Tjek-kemien”

24-11-2015
Borger Kemikalier

Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk lancerede sidste år informationskampagnen ”Tjek kemien”, som oplyser forbrugere om deres ret til information, hvis et produkt indeholder mere end 0,1 % problematiske stoffer. I den forbindelse blev der udviklet en app ”Tjek Kemien,” så forbrugere med deres mobiltelefon kan scanne en vares stregkode, og derigennem sende en forespørgsel til leverandøren, og få svar på, om et produkt indeholder mere end 0,1 % af problematiske stoffer.

Som opfølgning på kampagnen har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion i 2015 gennemført et projekt, der har kontrolleret, om virksomhederne lever op til deres forpligtelse om at svare forbrugerne på de forespørgsler, som er sendt via Tjek Kemi-app’en. Hvis produktet ikke indeholder mere end 0,1 % problematiske stoffer, er virksomhederne ikke forpligtet til at svare, selvom de modtager en forespørgsel.

Forbrugerprodukter med kandidatlistestoffer - plads til forbedringer

Resultatet af kontrolkampagnen viser at kun en ud af 11 virksomheder * efterlever informationspligten. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der er plads til forbedringer i forhold til at svare på forespørgsler, hvis et produkt indeholder mere end 0,1 % problematiske stoffer. Samtidig er der også plads til forbedringer i kommunikationen i app’en ”Tjek Kemien”, eftersom nogle forespørgsler ikke nåede frem til den rette person i virksomheden.

Miljøstyrelsens har i forbindelse med kontrollen sendt en indskærpelse til de virksomheder, der ikke svarer korrekt, eller helt har udeladt at svare, hvis der var indhold af mere end 0,1 % problematiske stoffer.

Mange virksomheder svarer – men ikke altid korrekt

Kemikalieinspektionen har i alt udtaget 50 produkter af PVC. Produkterne var bl.a. dækkeservietter, regnfrakke, gummistøvler og haveslanger, som efterfølgende blev sendt til analyse for indhold af 12 ftalater, der står på kandidatlisten. Det blev gjort for at tjekke, at virksomhedernes svar var i overensstemmelse med analyseresultaterne.

I 11 produkter blev der fundet mere end 0,1 % indhold af ftalater. Kun en ud af de 11 leverandører (svarende til 9 %) svarede, at produktet indeholdt mere end de 0,1 % ftalater. Fem svarede at produktet ikke indeholdt mere end 0,1 % ftalater, selvom det var tilfældet, og tre undlod at svare på forespørgslen, mens to virksomheder ikke havde modtaget forespørgslen på grund af IT nedbrud og forkert mailadresse.

I 39 produkter blev der ikke fundet indhold over 0,1 % ftalater. Leverandørerne af disse produkter var således ikke forpligtet til at svare, men det valgte 21 leverandører alligevel at gøre. Fem af disse forespørgsler nåede ikke frem til virksomhederne, b.la. på grund af forkerte mailadresser. Ved yderligere 10 forespørgsler har det ikke været muligt at finde ud af, om de nåede frem.

* Rettelse (7. februar, 2017)

I 3 af de udtagne artikler viste testanalyserne alene et indhold af ftalaten DHNUP. DHNUP er opgjort på EU’s kandidatliste. DHNUP er en ftalatforbindelse der består af de tre ftalater; Diisoheptylphthalat, Diisononylphthalat og Diundecylphthalat. På trods af at analyserapporterne viste et indhold af ftalaten DNHUP i de 3 artikler, har det beklageligvis efterfølgende vist sig, at de 3 artikler kun indeholdt den ene af de tre ftalater, nemlig Diisononylphthalat. Diisononylphthalat er en bestandel af ftalaten DHNUP, men er i sig selv ikke opgjort på EU’s kandidatliste. Leverandørerne af disse 3 produkter var således ikke forpligtet til at svare på Kemikalieinspektionens henvendelse.

Resultatet af kontrolkampagnen korrigeres derfor til at 8 artikler indeholdt ftalater på kandidatlisten. En ud af disse 8 leverandører svarede, at produktet indeholdt mere end de 0,1 % ftalater. 4 svarede at produktet ikke indeholdt mere end 0,1 % ftalater, selvom det var tilfældet, mens tre undlod at svare på forespørgslen. Miljøstyrelsen beklager fejlen. Miljøstyrelsen vurderer dog  fortsat, at der er plads til forbedringer i forhold til at svare på forespørgsler hvis et produkt indeholder mere end 0,1 % problematiske stoffer.

Yderligere oplysninger

Projektleder i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion Michael Fagerlund, tlf.: 41 39 24 32 , e-mail:
Oplysninger vedr. Tjek Kemien Grete Lottrup Lotus, tlf.: 72 54 46 49, e-mail: