International aftale om HFC-gasser på vej

17-11-2015
Borger Kemikalier

Alle verdens lande er netop blevet enige om, at en række meget kraftige drivhusgasser skal udfases. Danmark har længe haft regler for disse gasser og har kæmpet for en international aftale.

undefined
HFC-gasser bruges bl.a. i aircondition anlæg. Foto: Colourbox

1-2 procent af verdens udledninger af klimagasser består af såkaldte HFC-gasser (hydrofluorocarbon-gasser), og de bruges i bl.a. køleanlæg og aircondition-systemer. Men selvom de i dag kun udgør en lille procentdel, er området i voldsom vækst, fordi antallet af køleanlæg i især ulande eksploderer. Da gasserne samtidig påvirker klimaet i langt højere grad end f.eks. CO2, vurderer FN, at gasserne inden for overskuelig fremtid kan nå op på at udgøre 20-25 procent af verdens udledninger af klimagasser. For at komme problemet i forkøbet vil verdens lande nu arbejde for at indgå en aftale om at nedbringe brugen af gasserne.

Aftalen skal være et tillæg til Montrealprotokollen, som er fra 1987, og køreplanen blev vedtaget på et møde i Dubai den 5. november. Det er forventningen, at alle detaljer kommer på plads i løbet af 2016, hvor aftalen endeligt bliver vedtaget. Den forventes at ville spare klimaet for, hvad der svarer til 100 mia. ton CO2 inden 2050 og dermed forhindre en temperaturstigning på 0,5 grader.

Danmark har længe ønsket internationale regler

HFC-gasserne er indført som alternativ til de ozonlagsnedbrydende gasser, som Montrealprotokollen udfasede fra 1987 og frem. HFC-gasserne skader ikke ozonlaget, men er ligesom dem, de erstattede, stærke drivhusgasser, som der indtil nu ikke har været regler for globalt. Danmark har dog haft særregler på området, som efter indførelsen i 2002 har sikret en reduktion i brugen af gasserne på hele 2/3 i Danmark. Den danske bekendtgørelse er blevet fremhævet som det gode eksempel, og Danmark har kæmpet en sej kamp for internationale regler inspireret af de danske. Det ser nu ud til at lykkes, selvom det endnu er for tidligt at sige, hvor skrappe de nye globale regler bliver.

Læs mere om den kommende aftale her