Høring af udkast til ny bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

02-11-2015
Industri

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg i høring.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for opbevaring og håndtering af affald på mindre affaldsbehandlingsanlæg, som ikke er omfattet af godkendelsesbekendtgørelse.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen . Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen efter høringsfristens udløb. Fristen for at afgive høringssvar udløber fredag den 20. november 2015 .

 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til:

Susan Popelsky: eller tlf. nr. 72 54 45 12