Ny vurdering: Glyphosat sandsynligvis ikke kræftfremkaldende

13-11-2015
Borger

En ny EU-vurdering konkluderer, at stoffet glyphosat, der er meget brugt i sprøjtemidler, sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende.

undefined

Glyphosat er det aktive stof i mange ukrudtsmidler, bl.a. Roundup. I går kom EU med en ny vurdering af glyphosat, der konkluderer, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende.

Det er ikke første gang, at glyphosat vurderes. For at et sprøjtemiddel kan godkendes i EU, skal det vurderes sikkert at bruge ud fra en stor mængde data, heriblandt fra dyreforsøg. Det var tid til en ny vurdering af glyphosat – det vil sige, at man samlet vurderer stoffet ud fra alle tidligere og nye undersøgelser, der er lavet.

Konklusionen fra EU vækker opsigt, fordi den er forskellig fra en vurdering i sommer fra WHO-agenturet IARC (det Internationale kræftforskningsagentur), der kom frem til, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende.

Hvorfor konkluderes der forskelligt?
Der er flere grunde til, at EU og WHO kommer frem til noget forskelligt. For det første har EU haft et større datamateriale til rådighed, men EU har også inddraget WHO-vurderingen i den endelige konklusion.

For det andet er der forskel på, hvad man har lagt vægt på:

  • EU og WHO er enige om, at man ud fra befolkningsundersøgelser (data fra mennesker) ikke kan konkludere, at glyphosat er kræftfremkaldende.
  • Der er uenighed om konklusionen baseret på dyrestudier, men her har EU et langt større datamateriale og vurderer, at man heller ikke ud fra dyrestudier kan konkludere, at glyphosat er kræftfremkaldende.
  • Endelig vurderer EU, at glyphosat i sig selv ikke giver skader på arveanlæg – igen baseret på et langt større datamateriale – mens EU er enig med WHO i, at det ikke kan udelukkes, at nogle glyphosatholdige sprøjtemidler kan have en skadelig effekt på arveanlæggene.

Ny toksikologisk grænse for indtag over kort tid
I forbindelse med den nye vurdering har EU foreslået at indføre en ny toksikologisk grænse, for hvor meget glyphosat man kan indtage på én gang, uden at det medfører en sundhedsrisiko. Denne toksikologiske grænse (kaldet akut referencedosis – ARfD) har ikke noget at gøre med, om glyphosat er kræftfremkaldende eller ej, men hænger sammen med, at det kan give akut forgiftning, hvis man indtager ekstremt store mængder sprøjtemiddelrester på en gang fra fødevarer. Denne grænse skal anvendes ved revurdering af de eksisterende maksimalgrænseværdier (MRL) for rester i fødevarer.

Den videre proces
Det er Tyskland, som har udført forarbejdet med at se på de mange glyphosat-undersøgelser forud for EU’s nye vurdering. Tysklands arbejde er derefter blevet grundigt vurderet af nationale eksperter i EU og af Den Europæiske Fødevare Sikkerheds Autoritet (EFSA). EU’s vurdering er blevet offentliggjort i form af en EFSA konklusion om glyphosat.

Det næste, der sker, er, at EU Kommissionen vil komme med et forslag om, hvorvidt glyphosat igen skal godkendes i EU. Der vil blive en afstemning i den stående komite, formodentlig i starten af 2016.

Når et aktivstof som glyphosat er godkendt til brug i EU, er det op til medlemslandene at vurdere, om de konkrete produkter med glyphosat, for eksempel Roundup, er sikre at bruge. I Danmark har Miljøstyrelsen vurderet alle produkterne på markedet.
Miljøstyrelsen vil, når der er taget endelige stilling i Kommissionen, revurdere alle sprøjtemidler med glyphosat på det danske marked for at sikre, at det fortsat er sikkert at bruge produkterne.

> Læs mere på EFSA’s hjemmeside  

Yderligere oplysninger
Kontorchef Lea Frimann Hansen, tlf. 72 54 45 46, e-mail: