Danske virksomheder kan tjene milliarder på cirkulær økonomi

26-11-2015
Grøn virksomhed

Danmark kan øge væksten og skabe nye job og øgede eksportindtægter, viser ny analyse, der sætter fokus på cirkulær økonomi i Danmark.

undefined

Cirkulær økonomi kan hjælpe os med at tjene milliarder og fastholde og skabe nye arbejdspladser i Danmark – samtidig med at vi skåner miljøet. En ny analyse fra Ellen MacArthur Fonden viser, at de potentielle gevinster alene indenfor fødevareindustrien i Danmark udgør ca. 3-6 mia. kr.

Analysen viser, at en cirkulær økonomi i Danmark i 2035 samlet set kan betyde en stigning i bruttonationalproduktet på 0,8–1,4 %, skabe 7.000–13.000 job, og øge nettoeksporten med 3–6 %. Samtidig mindskes forbruget af jomfruelige materialer og det danske CO2-aftryk.

Cirkulær økonomi handler om at få maksimal værdi ud af vores materialer. Det kan man blandt andet gøre med mere genbrug og genanvendelse, ved bedre design af produkter, så de let kan genbruges, og ved brug af nye forretningsmodeller som deleøkonomi og leasingkoncepter.

Analysen blev præsenteret i dag går ved en konference i Industriens hus arrangeret af Dansk Industri, 3F, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

> Læs analysen ” Potential for Denmark as a Circular Economy

Yderligere oplysninger
Funktionsleder Mikkel Stenbæk Hansen, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 43 43, e-mail:

Fakta: Cirkulær økonomi

  • Cirkulær økonomi handler om at lukke ressourcekredsløb og få den maksimale værdi ud af materialer og produkter ved at holde dem i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt til gavn for miljø og økonomi.
  • Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. gennem øget ressourceeffektivitet, bedre design af produkter, øget genbrug og genanvendelse eller ved at udvikle nye forretningsmodeller.
  • Tænketanken Ellen MacArthur Foundation har valgt Danmark som pilotland for en analyse af potentialet ved cirkulær økonomi og udgivet rapporten “Delivering the Circular Economy – A toolkit for policymakers”. Det danske case studie udgives 25. november som en særrapport.
  • Analysen viser, at Danmark i 2035 kan opnå en stigning i BNP på 0,8–1,4 %, tillige med skabelse af, hvad der svarer til yderligere 7.000–13.000 job, 3–7 % reduktion i Danmarks CO2-aftryk, 5–50 % reduktion i forbruget af nye ressourcer for udvalgte materialer, samt en stigning i nettoeksporten på 3–6 %.
  • En række initiativer, der fremmer cirkulær økonomi, er allerede sat i gang af Miljø- og fødevareministeriet og flere er på vej. Blandt andet et initiativ, der skal tilbyde gratis rådgivning til små og mellemstore virksomheder om cirkulær økonomi muligheder samt to partnerskaber inden for ressourceeffektivt byggeri og plastemballage, der skal minimere spild og affald.