Fire kendt skyldige i Danmarks største miljøsag

16-11-2015
Borger Affald

Fire personer er blevet kendt skyldige i Danmarks største miljøsag om organiseret miljøsvineri.

undefined

For første gang nogensinde er der i en dansk straffesag rejst tiltale og en række personer er kendt skyldige efter en paragraf om grov miljøkriminalitet.

Det er sket i det, der er kendt som Danmarks største miljøsag. Sagen handler om ulovlig dumping af mere end 2.277 ton byggeaffald i naturen og på private ejendomme på Sjælland.

Alle fire anklagede er fundet skyldige i flere forhold, tre af dem for overtrædelse af den skærpede bestemmelse i straffelovens § 196, stk. 2, som har en strafferamme på fængsel i indtil 6 år. Denne bestemmelse handler om forhold af systematisk og organiseret karakter og blev indført i 2006, men er ikke tidligere blevet brugt.

Bedrager, tyveri, hæleri
To af de fire mænd blev også fundet skyldige i en lang række bedragerier og i tyveri og hæleri. Bedragerierne var begået over for vognmænd og andre leverandører, som havde leveret containere, materiel og serviceydelser, som de to mænd på hhv. 33 og 40 år havde bestilt i falske navne til selskaber, oprettet til lejligheden på fiktive adresser.

En 42-årig mand, der var ansat som chauffør i virksomheden og foretog de fleste aflæsninger af affald, blev fundet skyldig i medvirken til de to mænds miljøovertrædelse.

En 33-årig mand, der på et tidligt tidspunkt i forløbet i mindre omfang havde foretaget aflæsninger, blev fundet skyldig i at have overtrådt miljølovgivningen, men ikke i overtrædelse af den skærpede bestemmelse i straffelovens § 196, stk. 2.

Alle 4 mænd blev fundet skyldige i hærværk som følge af aflæsningerne af byggeaffald.

Erstatningskrav og mentalundersøgelse
Flere vidner har under sagen rejst krav om erstatning fra de tiltalte i håb om at få dækket de udgifter, som de har oplyst at have afholdt blandt andet til at få bortskaffet byggeaffaldet på lovlig vis.

Sagen afventer nu mentalundersøgelse af to af de tiltalte. Der forventes derfor først dom i sagen den 5. januar 2016. På det tidspunkt vil der også blive taget stilling til de erstatningskrav, der er fremsat under sagen.

Yderligere oplysninger
Funktionsleder Lisbet Poll Hansen, tlf: 72 54 45 39, e-mail:  

Fakta: Affald dumpes i naturen

  • Naturstyrelsen fjerner op mod 100 gange om året ulovligt affald fra naturen på Miljø- og Fødevareministeriets arealer.
  • Affaldet er alt fra bilvrag til byggeaffald, og det er især områder tæt ved byerne, det går ud over.
  • Der er mange ressourcer i bygge- og anlægsaffald, som kan bruges igen til nye byggerier. Derfor er det vigtigt, at affaldet bliver sorteret rigtigt og afleveret på genbrugspladsen eller andre modtageanlæg.
  • Når man genbruger byggeaffald, skal man sikre, at materialerne ikke indeholder farlige stoffer som f.eks. PCB og bly. Disse stoffer kan gøre stor skade, hvis de ender i miljøe

> Læs mere om bygge- og anlægsaffald

> Læs mere om henkastet affald