Danmark fastholder f-gas regler

13-11-2015
Borger Kemikalier

Den danske f-gas bekendtgørelse skal fastholdes, fordi den sikrer dansk førerposition i teknologiudvikling og samtidig bidrager til reduktion i udledningen af kraftige klimagasser.

undefined
F-gasser bruges f.eks. som kølemiddel i kølediske. Foto: Colourbox

Danmark er i førertrøjen, når det gælder om at udvikle naturlige køleteknologier som alternativ til klimaskadelige f-gasser, og den danske f-gas bekendtgørelse skal sikre, at førertrøjen fastholdes. Derfor har miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besluttet, at de danske særregler fortsat skal være gældende.

F-gasser bliver især brugt som kølemidler i airconditionanlæg, køleskabe og varmepumper, og de er en stor trussel mod klimaet, da de er langt kraftigere end f.eks. CO2 – faktisk er nogle af dem op til 23.000 gange så skadelige for klimaet som CO2.

Gasserne har siden 2002 været omfattet af danske særregler i den danske f-gas bekendtgørelse, og disse regler har medført et markant fald i brugen af gasserne i Danmark på hele 2/3 siden slutningen af 1990’erne.
Til sammenligning er forbruget af gasserne i resten af Europa (som ikke har haft regler på området) steget voldsomt i samme periode. Den danske reduktion af drivhusgasserne har bidraget til at opfylde Danmarks internationale klimaforpligtelser, og de danske regler har medvirket til brugen af mere klimavenlige alternativer.

Danske regler inspirerer

EU har ladet sig inspirere af de danske regler og har indført strammere regulering på området gældende for hele unionen – regler som trådte i kraft 1. januar 2015. Men de danske regler er fortsat mere vidtgående end EU’s, og derfor vil Danmark fastholde dem.

Den danske køleindustri er førende i verden i udviklingen af naturlige køleteknologier, og de virksomheder vil gerne beholde de nuværende regler, så presset for at skifte til naturlige kølemidler bibeholdes, og så industrien dermed kan udvikle sit marked.

Et udkast til en revideret dansk f-gas bekendtgørelse har været i høring, og på baggrund af høringssvarene blev det besluttet at fastholde den eksisterende bekendtgørelse. Læs høringsnotat her