Ny rapport: Sikker brug af sprøjtemidler

25-03-2015
Pressemeddelelse

Ingen tegn på at grundvandet er truet af den nuværende brug af sprøjtemidler i Danmark. Det viser en ny rapport om varslingssystem for pesticider.

Brugen af godkendte sprøjtemidler i Danmark i dag udgør ikke umiddelbart nogen trussel mod grundvandet. Det viser den årlige rapport fra GEUS om udvaskning af sprøjtemidler.

- De nye resultater er positive og viser, at der ikke er problemer med de undersøgte sprøjtemidler i vores grundvand. Grænseværdierne for de godkendte stoffer overholdes som årligt gennemsnit. Det er selvfølgelig glædeligt og blandt andet et resultat af, at vi har et godt godkendelsessystem for sprøjtemidler, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen.

Den årlige rapport fra Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvandet - den såkaldte VAP-rapport - samler resultater fra et varslingssystem, hvor forskere tester, hvordan godkendte sprøjtemidler, der er anvendt korrekt, siver ned gennem jorden mod grundvandet.

Det er almindelige landbrugsmarker, der dyrkes af landmænd, og Miljøstyrelsen, GEUS og Aarhus Universitet vurderer, hvilke stoffer der skal testes. I de seneste to år er der testet 19 aktivstoffer og en række af deres nedbrydningsprodukter.

Stadig grund til opmærksomhed
Varslingssystemet bruges til at teste allerede godkendte sprøjtemidler, så man hurtigt kan gribe ind, hvis de truer grundvandet. Nogle af de senest testede stoffer er foreløbig kun fulgt i et år, og derfor er det for tidligt at sige noget endeligt om dem.

- Der skal normalt gå to år, før vi kan være sikre. Derfor holder vi stadig øje med de test af glyphosat og bentazon, som blev sat i gang i maj 2013. I det hele taget er det en god ting, at vi har varslingssystemet, så vi kan teste, hvis der kommer nye midler eller ny viden, som gør det relevant. Varslingssystemet har også flere gange ført til forbud mod sprøjtemidler. Det skete sidst, da vi i 2013 forbød svampemidlet metalaxyl, siger Lea Frimann Hansen.

> Læs årets rapport fra Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP)

Yderligere oplysninger:
Lea Frimann Hansen, Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 45 46, e-mail