Udbud: Afdækning af barrierer for virksomheders ressourceeffektivitet

20-03-2015
Grøn virksomhed

Danske virksomheder skal fremover udnytte materialer og vand mere effektivt.

Derfor udbyder Miljøstyrelsen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen nu opgaven med at afdække barrierer for danske virksomheders ressourceeffektivitet. Formålet med opgaven er, at få overblik over hvilken regulering der udgør barrierer, hvor i værdikæderne barrierene er, og hvilke materialestrømme som er relevante. Opgaven udføres for som led i et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet omkring den tværministerielle task force for øget ressourceeffektivitet. Se udbudsmaterialet her.