Skibsophugning skal meldes til ny EU-liste senest 13. marts 2015

03-03-2015
Affald

Fremover skal skibsophugningsanlæg optages på en ny EU-liste for at være godkendt til ophugning af skibe.

Listen er lavet på baggrund af en ny EU-forordning og har betydning for alle skibsophugningsanlæg. Samtidig stiller den nye forordning krav til rederier om, at de kun må bruge anlæg, som er optaget på EU-listen og godkendt til ophugning.

Miljøstyrelsen skal senest 13. marts 2015  have modtaget ophugningsvirksomhedernes ansøgning til den nye EU-liste for at kunne meddele EU-Kommissionen, hvilke danske skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene til at blive optaget på EU-listen. Miljøstyrelsen har derfor kontaktet landets kommuner og relevante brancheorganisationer og bedt dem om at give Miljøstyrelsen besked, hvis de mener, at et ophugningsanlæg burde være på listen.

Hvad sker der, hvis anlæg ikke er meldt ind pr. 13. marts 2015?

Skibsophugningsanlæg, der ikke er meldt ind til Miljøstyrelsen inden den 13. marts, vil ikke blive optaget på den første EU-liste over godkendte skibsophugningsanlæg. EU-Kommissionen er forpligtet til at opdatere listen løbende, men det er uvist, hvornår det igen vil blive muligt at blive optaget på listen, hvis man ikke er optaget på den første liste.  EU-Kommissionen forventer at kunne offentliggøre listen inden udgangen af i år. 

Hvis din ophugningsvirksomhed ønsker at blive optaget på den europæiske liste over godkendte skibsophugningsanlæg, skal du senest den 13. marts 2015 kontakte Miljøstyrelsen via mail med angivelse af journalnummer MST-719-00104 i emnefeltet med kopi (cc) til . Eller sende ansøgningen med almindelig post til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, att.: Nanna Kildsig.

For at blive optaget på listen skal du sende den gældende miljøgodkendelse for din virksomhed inklusiv alle eventuelle senere ændringer af miljøgodkendelsen samt udfylde dette  skema.

Læs EU-forordningen.