Udkast til ændrede regler for klassificering af farligt affald er sendt i høring

26-03-2015
Affald

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ændring af affaldsbekendtgørelsens regler om klassificering af farligt affald i høring.

Formålet med de ændrede regler er at tilpasse klassificeringsreglerne for farligt affald til kemikalielovgivningen (CLP forordningen) og i den forbindelse gennemføre ændrede EU-regler herom (Kommissionens forordning om egenskaber, der gør affald farligt, gennemføres ved bekendtgørelsesændringen). Derudover gennemføres Kommissionens afgørelse 2014/955 vedrørende affaldslisten, som både indeholder regler om klassificeringen af farligt affald og mindre ændringer af affaldslisten.

Find høringsmaterialet på høringsportalen. 

Høringsfrist er mandag den 27. april kl. 9.00