Miljøstyrelsen offentliggør de hidtil mest detaljerede data om affald i Danmark

23-03-2015
Affald

Miljøstyrelsen har i dag offentliggjort de hidtil mest detaljerede oplysninger om affaldsproduktion og -behandling. Dette er sket i forbindelse med en opdatering af Affaldsdatasystemet.

Data danner grundlag for måling af konsekvenserne af miljøpolitikken og for udvikling af ny. Derfor har der altid været stor interesse for data om affaldsmængder.  I december 2014 blev en del rapporter gjort tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside. Nu bliver endnu flere rapporter gjort offentlige tilgængelige. Rapporterne belyser forskellige aspekter af affaldsproduktion og affaldsbehandling i Danmark i årene 2011 til og med 2014.

Data er opdelt på år, branche, kommune, detaljeret affaldstype og behandling. Denne detaljeringsgrad er ikke set før i Danmark. Derudover kan virksomheder, uden selv at bruge kræfter på det, se hvad der sker med deres affald.

Affaldsdata bruges af kommunerne i deres affaldsplanlægning og deres tilsyn med virksomhederne. Miljøstyrelsen har lavet en specialrapport, der gør det muligt for kommunerne at følge de rådata, der ligger til grund for udregningen af, hvordan deres initiativer for mere genanvendelse påvirker den samlede genanvendelsesprocent for deres kommune.  

Det er første gang, at disse tal offentliggøres, og det er med fuld åbenhed, at Miljøstyrelsen lægger oversigten ud, selvom der på nuværende tidspunkt er fejl og mangler i rapporten.  

Hensigten er, at fejl og mangler i data bliver rettet hurtigst muligt i samarbejde med indberetterne  og kommunerne . Vi har inden offentliggørelsen været i dialog med kommunerne, og en del kommuner er i gang med at få kvalitetssikret deres data.

Det betyder, at det nuværende billede af kommunernes genanvendelsesprocenter inden længe vil blive ændret til et mere retvisende billede. 

Data for de sidste fire år (2011 til 2014) er tilgængelig nu, og hvert i år 1. februar vil det nye års data være tilgængeligt.

Se tal fra Affaldsdatasystemet for nærmere beskrivelse, herunder om forbehold og kvalitetssikring.

Nyhed opdateret 25. marts 2015.