Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald

04-03-2015
Affald

Nyt projekt analyserer værdierne i elektronikaffald og giver et billede af aktører og teknologiudvikling, som kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder.

Den globale kamp om ressourcer skærpes med øget globalisering af handlen og vækst i BRIK-landende.

Opmærksomheden er især på kritiske metaller og sjældne jordarter, som er nødvendige for at producere elektrisk og elektronisk udstyr. Disse ressourcer forekommer ikke naturligt i Europa men må importeres enten som råvare eller i produkter fra lande udenfor Europa.

Det har sat ”urban mining” og genanvendelse af elektronikaffald højt på agendaen i Europa for at få adgang til de sjældne og kritiske metaller.

Elektrisk og elektronisk udstyr er en meget heterogen gruppe af produkter, der spænder fra store husholdningsapparater til små mobile enheder. Nogle er utrolig komplekse - andre mere enkle.

Udvinding af ressourcer af elektronikaffald foregår allerede i dag, men med metoder, hvor nogle af de kritiske og sjældne materialer går tabt i processen, når ressourcerne i sidste instans udvindes på de store europæiske smelterier. Virksomheder, som har teknologi til kosteffektivt at skabe fraktioner af høj kvalitet som koncentrerer disse kritiske og sjældne materialer, vil have en konkurrencefordel.

Projektet, Forretningsmuligheder i Elektronikaffald, er afrapporteret i to delrapporter. Første delrapport, som er afrapporteret på engelsk, indeholder en analyse af i hvilke elektronikprodukter værdierne findes, hvilke aktører der findes på det danske og det europæiske marked samt hvordan teknologiudviklingen forløber på det internationale marked.

Analysen danner grundlag for den danske delrapport, som identificerer potentielle danske forretningsmuligheder ved behandling af elektronikaffald herhjemme.  Der er identificeret forretningsmodeller på tre niveauer af affaldsbehandling af elektronik, som kan danne grundlag for en yderligere granskning for virksomheder med interesse indenfor dette felt.

Du kan finde analyserapporten her

Du kan finde rapporten om forretningsmuligheder her