Norden sætter fokus på plastaffald og brugte tekstiler

03-03-2015
Affald

Nordisk Ministerråd har fået udarbejdet en række nye rapporter og vejledninger om mere genanvendelse af plastaffald og om effekterne ved at øge genbrug og genanvendelse af tekstiler i Norden.

Plast

Omkring 700.000 tons plast bliver smidt ud sammen med husholdningsaffald i de nordiske lande hvert år. Størstedelen er plastemballageaffald, som ikke sorteres fra resten af affaldet og derfor ender i forbrændingen eller deponeres.

Tre nye rapporter og vejledninger fra Nordisk Ministerråd sætter fokus på, hvordan de nordiske lande kan sortere og genanvende en større andel af den plast, som bliver brugt i regionen.

Rapporterne fokuserer bl.a. på indsamling af plastaffald fra husholdningerne, på håndteringen af plastaffald på genbrugspladserne og på genanvendelse af plast i elektrisk og elektronisk udstyr.

Læs mere og download rapporterne og vejledningerne om plast på Nordisk Ministerråds hjemmeside her .

Tekstiler

Ifølge tre nye rapporter fra Nordisk Ministerråd er der store gevinster at hente ved at øge genbrug og genanvendelse af tekstiler i Norden.

Rapporterne analyserer bl.a. indsamlings- og sorteringssystemerne i Norden og udpeger en række politiske og teknologiske tiltag, som kan bane vejen for større effektivitet. Der ses på forskellige modeller for producentansvar og nye forretningsmodeller, som kan øge genbrug og genanvendelse af tekstiler og der foreslås et certificeringssystem, baseret på en fælles Code of Conduct, som vil kunne forbedre organisationernes vilkår og øge forbrugerens tillid til genbrugsmarkedet for tekstiler.

Læs mere og download rapporterne om tekstiler på Nordisk Ministerråds hjemmeside her