Miljøstyrelsen offentliggør et vejledende byggeblad for gyllebeholdere

04-03-2015
Landbrug

Byggebladet samler på en lettilgængelig måde eksisterende regler, normer og standarder vedrørende opførelse af gyllebeholdere.

Miljøstyrelsen har i dag offentliggjort et vejledende byggeblad for gyllebeholdere . Det vejledende byggeblad er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut og SEGES.

Ved hjælp af byggebladet kan kommunen sikre, at der sammen med ansøgning om opførelse af en gyllebeholder er indsendt korrekt og tilstrækkelig dokumentation. Dermed lettes byggesagsbehandlingen til gavn for både bygherre og kommune.  

Samtidig forventer Miljøstyrelsen, at det vejledende byggeblad vil medvirke til at forebygge gylleudslip, fordi opførelsen af nye beholdere fremover kan følge en standardiseret og kvalitetssikret proces.