Miljøstyrelsen klar med syv nye rapporter om nano-materialer

06-03-2015
Kemikalier

De sidste måneder har Miljøstyrelsen afsluttet en række projekter i forbindelse med indsatsen ”Bedre Styr på Nano”. Det er der kommet syv rapporter ud af, som ser på nano-materialer i produkter, og hvordan de påvirker miljø og forbrugere.

Miljøstyrelsens nano-rapporter indgår i et flerårigt projekt, som undersøger, om nano-materialer udgør en risiko for forbrugere og miljø. De syv nye rapporter beskæftiger sig hver især med en udvalgt del af nano-området. Rapporterne er seneste skridt i ”Bedre Styr på Nano”-indsatsen, som regeringen sammen med Enhedslisten har afsat 24. mio. kroner til.

Da der generelt er en inhalationsfare ved anvendelsen af sprayprodukter, har den første rapport undersøgt udbredelsen af spray-produkter med nanomaterialer i . I undersøgelsen er der ledt efter sprayprodukter med nanopartikler på det danske marked, og der er kun fundet forholdsvis få produkter, og primært i internetbutikker. Men forbrugerne kan støde på nanomaterialer i sprays til f.eks. imprægnering og rengøring. Rapporten understøtter Miljøstyrelsens Grønne Tips , der anbefaler at være forsigtig, når man bruger sprays.

Rapport nr. 2 har kortlagt forekomst og effekter af anatase-titandioksid  i en række udvalgte produkter på det danske marked og ud fra tilgængelig viden forsøgt at anslå, om der kan være risiko ved at anvende dem. Anataseformen af titandioksid forekommer i mange produkter som pigment (i bl.a. maling, papir, plast, kosmetik m.v.)  eller UV filter (bl.a. i plast, solcreme, coatinger), men det indgår også i mindre udbredte produkter, hvor man udnytter titandioksids fotokatalytiske effekt som især antaseformen har (f.eks. i selvrensende maling og byggevarer m.v.). Forekomsten af anataseformen i solcreme var vanskelig at vurdere præcist, da der primært kom svar fra danske producenter, der for at opnå miljømærket ”Svanen” undgår nano-titandioksid. Der var ikke tilstrækkeligt datagrundlag til at fastlægge nøjagtigt, om produkterne udgør en sundhedsrisiko. For solcreme vurderer rapporten dog, at en uacceptabel risiko ikke er sandsynlig, selv om sommeren, hvor der anvendes høje mængder solcreme. Heller ikke spray-påføring af selvrensende maling vurderes ud fra de foreliggende data at kunne udgøre en risiko.

Den tredje rapport har set på pigment-farvestoffer i nano-størrelse. Rapporten når frem til, at alle pigmenter rummer en masse partikler, der er meget små, og derfor må de anses for at være nanomaterialer. Rapporten ser på anvendelsen af pigment-farvestoffer i produkter på det danske marked og supplerer på den måde Miljøstyrelsens eksisterende nano-register, hvor en lang række af de her produkter er undtaget. Det er på baggrund af eksisterende viden blevet undersøgt, om pigmenterne kan frigives til miljøet og/eller forbrugerne, og konklusionen er, at i langt hovedparten af anvendelserne, ser farvestofferne ud til at være bundet i produkterne, så de ikke bliver frigivet.

Den fjerde rapport handler om miljøets udsættelse for nanomaterialer . Ved hjælp af beregningsmodeller er det blevet undersøgt, hvilke koncentrationer af nanomaterialer, der kan forekomme i det danske miljø. Rapporten er en del af en større undersøgelse, hvorfor de endelige konklusioner følger i en kommende rapport, der samlet vil vurdere, om der er risiko for miljøet. Denne rapport offentliggøres i løbet af sommeren 2015.

Rapport nr. 5, 6 og 7 er ligeledes alle delrapporter i en større undersøgelse af forbrugernes udsættelse for nanomaterialer. Rapporterne handler om, hvad forbrugerne udsættes for gennem forbrugerprodukter . Den næste rapport vurderer nanomaterialers farlighed , mens den sidste ser på, hvad vi som forbrugere udsættes for via indeklima og luften udenfor .

Frem mod midten af 2015 vil der løbende blive offentliggjort flere undersøgelser af nanomaterialers påvirkning. Resultaterne af nano-indsatsen publiceres på Miljøstyrelsens hjemmeside.