Miljøstyrelsen er klar med den tredje pulje af LOUS-strategier

23-03-2015
Borger Kemikalier

Miljøstyrelsen er nu klar med nye strategier for håndtering af 9 stoffer fra Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Den tredje pulje af stoffer består primært af opløsningsmidler, konserveringsmidler og en flammehæmmer.

Perleplade_1170-400
Et af stofferne i de nye LOUS-strategier er Toluen, som bl.a. findes i perleplader

De nye strategier som netop har været i høring er en del af Miljøministeriets fire-årige LOUS-projekt som undersøger 40 stoffer som er på Danmarks Liste Over Uønskede Stoffer (LOUS).

Et af stofferne, som er med i den tredje pulje, er toluen, som i større mængder kan skade centralnervesystemet. Toluen findes f.eks. i perleplader og visse typer af elektroniklegetøj.

Miljøstyrelsen igangsætter derfor som opfølgning på strategien et projekt, der skal vurdere hvor stor en mængde, børn i et typisk børneværelse bliver udsat for af toluen og andre lignende stoffer.

LOUS presser EU

Toluen-projektet er et ud af en meget stor buket af projekter, som Miljøstyrelsen har igangsat som opfølgning på strategierne for de uønskede stoffer. Det store strategiske arbejde med stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer har gjort det muligt at lave en solid, prioriteret indsats mod de skadelige stoffer, og resultaterne kan bruges til at presse EU til at indføre fælles regler for stofferne.

Regeringen, SF og Enhedslisten har afsat 12 mio. kroner om året i fire år (fra 2012 til 2015) til at gennemgå og undersøge alle de 40 stoffer på listen.

Læs de nye strategier her