Ikke flere krav til landbrugets ammoniakudledninger

26-03-2015
Luft Landbrug

Regeringen vurderer, at Danmarks forpligtelse til at sænke ammoniakudledningerne fra landbruget med 24% i 2020 vil kunne nås uden yderligere tiltag.

Regeringen vurderer, at Danmarks forpligtelse til at sænke ammoniakudledningerne fra landbruget med 24% i 2020 vil kunne nås uden yderligere tiltag.

Der har fra landbrugets side været rejst alvorlig tvivl ved, om forpligtelsen ville betyde tab af arbejdspladser og eksportindtægter fra landbruget.

Regeringen har derfor haft Københavns Universitet/IFRO til at vurdere de sandsynlige ammoniakemissioner i 2020 baseret på fire scenarier (se nedenfor).  Scenarierne er samlet i en rapport, der konkluderer, at Danmark vil have reduceret mellem 21 og 23 % ammoniak i 2020 ift. 2005. Rapporten kan læses her: http://curis.ku.dk/ws/files/134712207/IFRO_Rapport_230.pdf

Sammen med en teknisk justering af Danmarks emissionsopgørelse for ammoniak – som følge af ny viden om kunstgødnings udledning af ammoniak - betyder det, at Danmark i 2020 vil have reduceret med 24-26 %. Dermed er Danmark på vej til at opfylde forpligtelsen, uden at der er behov for nye krav til landbruget.

 

IFRO scenarier

Forudsætninger for vækst og teknologi i perioden 2012-2020

Reduktion af ammoniak i 2020

Inkl. teknisk korrektion

1

Basisvækst svin (6 %), basisvækst kvæg (10 %), neutral teknologi

22 %

25 %

2

Basisvækst svin (6 %), basisvækst kvæg (10 %), progressiv teknologi

23 %

26 %

3

Basisvækst svin (6 %), højvækst kvæg (15 %) og progressiv teknologi på kvæg

21 %

24 %

4

Basisvækst kvæg (10 %), højvækst svin (11 %) og progressiv teknologi på svin

21 %

24 %

Kilde: Københavns Universitet og Miljøministeriets beregninger

Dette understøttes umiddelbart også af de seneste års faktiske udledninger af ammoniak i Danmark. En lineær fremskrivning af de seneste års faktiske emissionstal viser, at Danmark vil opfylde reduktionsmålet uden at stille nye krav til landbruget. Selv hvis man ser bort fra 2013, der reflekterer en særlig eksportkrisesituation for dansk landbrug, vil man kunne opfylde reduktionsmålet på – 24 % i 2020 ift. 2005.

liniærfremskrivningafudviklingfornh3.jpg  

Kilde: Emissionsrapportering til EU og LRTAP samt Miljøstyrelsens beregning

 

Kontaktperson: Funktionsleder Carsten Møberg Larsen, tlf.: 25 44 12 03.