Indeksregulerede vederlagssatser for 2016

25-03-2015
Råstoffer

Vederlagssatserne for 2016 er nu beregnet.

Naturstyrelsen indeksregulerer én gang årligt vederlagssatserne for råstoffer som indvindes på havet. Satserne for 2016 er nu beregnet.

Se vederlagssatser