Høring om ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

25-03-2015
Landbrug

Med forslaget præciseres forbuddet imod udbringning af gødning på 2 meter bræmmer ved vandløb

Baggrunden for ændringen er, at Naturerhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt der har været den fornødne præcision i regelgrundlaget for at trække landmænd i landbrugsstøtte i forhold til de 2 meter bræmmer, hvor det i medfør af vandløbslovens§ 69, stk. 1, bl.a. er forbudt at dyrke og jordbehandle. Dette præciseres nu med en ny bestemmelse i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 5.

Hent høringsmaterialet på Høringsportalen.