Guide til indledende undersøgelser af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand

20-03-2015
Jord

Nyt miljøprojekt er en guide i at undersøge jordforureningers påvirkning af nærliggende overfladevand. Guiden indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der danner grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en indledende forureningsundersøgelse til afklaring af, om en jordforurening udgør en risiko over for overfladevand, samt af de aktiviteter, der indgår i selve planlægningen og udførelsen af undersøgelsen, herunder den efterfølgende risikovurdering. Se rapporten.