Samsø løber med golfens miljøpris

27-03-2015
Grøn virksomhed

Samsø Golfklub løb i lørdags med Dansk Golfunions årlige miljøpris, der blev uddelt for anden gang.

Foran to andre finalister løb Samsø Golfklub i lørdags med Dansk Golfunions årlige miljøpris og 75.000 kr., som blev uddelt for anden gang på unionens årlige repræsentantskabsmøde i Middelfart.

Prisen uddeles af en komité bestående af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Dansk Golf Union, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Naturfredningsforening, og Dansk Greenkeeper Forening. Prisen blev i år uddelt af Sonja Canger, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

- Golfsportens Miljøpris vil forbedre natur og miljø på de danske golfbaner. Det er vi glade for i Miljøministeriet, og det er slående, hvor stor kreativitet der er ude i klubberne. Initiativerne spænder lige fra ”spis din golfbane”, over bistader og insektvolde til udlevering af mælkebøttejern til klubmedlemmerne. Golfprisen vil bidrage til et bedre miljø og en rig natur omkring de danske golfbaner. Jeg var glad for at kunne overrække prisen til Samsø Golfklub, der blandt andet kan bryste sig af at være fri for sprøjtemidler, siger Sonja Canger.

Golfsportens Miljøpris er stiftet af Dansk Golfunion for støtte op om det politiske ønske om, at de danske golfbaner skal drives miljøvenligt. Den skal blandt andet få klubberne til at inspirere hinanden og konkurrere indbyrdes om at være grønnest. Første gang, prisen blev uddelt, var i 2014, og her vandt Furesø Golfklub prisen.