Forbud mod fire sundhedsskadelige ftalater rykker tættere på

11-03-2015
Borger Kemikalier

Efter hårdt pres fra dansk side erklærer EU's kemikalieagentur nu, at der er grund til at foreslå at begrænse fire sundhedsskadelige ftalater. Dermed er det forbud, Danmark har presset på for, rykket et afgørende skridt nærmere.

De fire ftalater findes f.eks. i visse typer sandaler, vinylgulve og badeforhæng. Foto: Colourbox

Danmark har længe presset hårdt på for at få fire ftalater forbudt, fordi de er mistænkt for at være hormonforstyrrende. EU-Kommissionen har tidligere afvist dansk forslag om både EU- og nationale regler for de fire ftalater, og det har fået miljøminister Kirsten Brosbøl til at lægge ekstra pres på for et forbud i hele EU. Det ser nu ud til at bære frugt. EU’s kemikalieagentur (ECHA) har netop på baggrund af nye data erklæret sig enig i, at der er grund til at foreslå at begrænse de fire ftalater.

Danmark assisterer ECHA

Kemikalieagenturet har nu bedt Danmark om at hjælpe med at udarbejde et forslag, som efter behandling i agenturets videnskabelige komitéer kan føre til, at EU-Kommissionen forbyder stofferne.
De fire ftalater bliver primært brugt til at blødgøre plastprodukter, og de er allerede forbudt at bruge til fremstilling af produkter i EU, med mindre EU-Kommissionen har godkendt det. Det kræver til gengæld ikke godkendelse at importere varer, som indeholder de fire ftalater, og derfor ønsker Danmark et forbud.

Kemikalieagenturet vil med Danmarks hjælp nu færdiggøre den endelige vurdering af, hvor vidtgående begrænsninger, der er brug for. Den vurdering skal ligge klar senest i begyndelsen af 2016. Vil man være sikker på at undgå de skadelige ftalater, anbefaler Miljøstyrelsen, at man vælger Svanemærkede produkter eller produkter med EU's miljømærke Blomsten.