Dialog med kommuner om brændeovne

27-03-2015

For nogen står brændeovne som et hyggeligt islæt en kold efterårsdag. For andre er brændeovnen eller brændekedlen en nødvendighed for at holde varmen. Og for atter andre er brændeovne årsag til tilbagevendende gener og måske helbredsproblemer, fordi røgen fra naboens brændeovn slår ned i haven og kommer ind af åbne vinduer.

Der er ca. 750.000 brændeovne i Danmark. Kommunerne står i forreste række, når brændeovnen ikke længere er hyggelig, men er til gene for naboer. Miljøstyrelsen har derfor gennemført en dialog med en række kommuner om deres erfaringer med regulering af brændeovne og håndtering af klager over brændeovnsrøg.

Udover at få et mere detaljeret billede af kommunernes erfaringer på området, ville Miljøstyrelsen gerne have input og gode idéer til arbejdet med en kommende vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen, samt en web-portal om forurening fra brændeovne og brændekedler. Projektet om vejledning og web-portal er i udbud til den 8. april, hvorefter arbejdet igangsættes.

Rapporten ” Dialog med kommunerne om brændeovne ” kan hentes i Miljøstyrelsens publikationsdatabase