Det skal være lettere at sortere affald

23-03-2015
Affald

Miljøstyrelsen har i samarbejde med kommuner, affaldsanlæg og producenter i et nyt projekt undersøgt, hvordan man kan gøre det lettere for borgerne at sortere deres husholdningsaffald.

Lige nu bliver over halvdelen af husholdningsaffaldet i Danmark sendt til forbrænding, og det betyder, at vigtige ressourcer går tabt.

Projektet kommer med anbefalinger til, hvordan det kan gøres lettere for borgere, der bor i familieboliger, etageejendomme eller andet bebyggelse at sortere husholdningsaffald.

Projektet er en del af regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, som miljøministeren for nyligt lancerede, hvor målet er, at gøre Danmark mere ressourceeffektivt bl.a. ved at blive bedre til at genanvende husholdningsaffald. 

For de danske husholdninger gælder, at der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald. Effekten forventes at blive, at Danmark over de næste knap 10 år genanvender dobbelt så meget af en række materialetyper i husholdningsaffaldet (dagrenovation, storskrald og kildesorterede affaldsfraktioner) som i dag.

Rapporten giver eksempler på affaldsløsninger, der fungerer rundt omkring i landet og som understøtter, at affaldet (herunder organisk, plast- og metalaffald) sorteres, så det kan erstatte materialer i f.eks. gødning eller egner sig til oparbejdning af nye produkter af høj kvalitet.

Læs rapporten.