Det offentlige bruger færre sprøjtemidler

10-03-2015

Siden 2010 er det offentlige forbrug af sprøjtemidler faldet med 25 procent, viser ny statistik.

Der bliver brugt langt færre sprøjtemidler rundt omkring i Danmark på fortove, parkeringspladser, parker og andre offentlige arealer. En ny statistik fra Miljøstyrelsen viser, at forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer er faldet med 25 % fra 2010 til 2013 – og med hele 91 % på de sidste 20 år.

Brugen af sprøjtemidler er faldet på både kommunale og statslige arealer og i regionerne. For eksempel har Banedanmark halveret deres brug af sprøjtemidler siden 2010. Statistikken om forbrug af sprøjtemidler på offentlige arealer udgives hvert tredje år af Miljøstyrelsen.

> Læs ”Undersøgelse af pesticidforbrug på offentlige arealer i 2013” og tidligere statistikker