Der er gode grunde til at genanvende madaffald

10-03-2015
Borger Affald

Flere danske medier har på det seneste bragt en række historier om, at forbrænding i stedet for genanvendelse af organisk affald eller madaffald er den bedste løsning miljømæssigt. Det er Miljøstyrelsen uenige i af flere grunde.

  • Ved at genanvende organisk affald bliver næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium ført tilbage til jorden. Det er vigtige næringsstoffer, som vi har brug for nu og på sigt, og som ellers ville gå tabt i forbrændingen. 
  • Biogas er fleksibelt, da det kan lagres og bruges på mange måder. Fx kan det opgraderes og sendes ind på naturgasnettet, og det kan bruges i transportsektoren som brændstof, og derfor passer det godt til fremtidens energiforsyning.
  • Tilførelse af organisk affald øger energiproduktionen i gyllebaserede biogasanlæg og renseanlæg og betyder, at vi får langt mere energi ud af vores eksisterende anlæg.
  • Genanvendelse af organisk affald er med til at tilføre jorden kulstof, som udpinte jorde særligt har behov for.

Det giver derfor god mening at genanvende det organiske affald fremfor at sende det til forbrænding, og derfor har regeringen sat et mål om at 50 % af vores husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Den seneste debat om forbrænding fremfor genanvendelse er opstået på baggrund af en rapport, som undersøger behandlingen af organisk affald i den dansk-tyske grænseregion.

Det er vigtigt at have for øje, at rapporten baserer sig på lokale forhold og teknologier for Sønderjylland og Nordtyskland, og derfor kan dens konklusioner ikke overføres til andre kommuner og områder i Danmark.

Rapporten peger selv på, at resultaterne, også i Sønderjylland, kan se meget anderledes ud, når energisystemet i Danmark bliver baseret på vedvarende energikilder, hvilket vi allerede nu er godt i gang med at omstille os til.

I rapporten skrives det desuden helt klart, at resultaterne ikke kan bruges til at konkludere, at én behandlingsform er bedre end en anden, og det er en vigtig pointe Miljøstyrelsen gerne vil understrege og fremhæve her.

Faktum er altså, at der er en række fordele og gevinster for miljøet ved at sortere og genanvende det organiske affald, som den seneste debat ikke har belyst godt nok.