Danmark udvalgt til opgør med 'brug og smid væk'-kulturen

25-03-2015
Affald Grøn virksomhed

Danmark er blevet udvalgt til et pilotprojekt, der skal vise, hvordan regioner og lande verden over kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi. Det ligger perfekt i forlængelse af regeringens Strategi for affaldsforebyggelse.

Når politikere verden over vil vide, hvordan en stærkere økonomi og et bedre miljø bliver forenet, kan de fremover kigge mod Danmark for inspiration.

Danmark er, af britiske Ellen MacArthur Foundation og den globale rådgivningsvirksomhed McKinsey, blevet udvalgt til et pilotprojekt, der skal sætte spot på de økonomiske og miljømæssige gevinster ved en omstilling af Danmark til cirkulær økonomi, der er et opgør med ’brug og smid væk’-kulturen. Miljøministeren skal sammen med parterne bag projektet bl.a. diskutere, hvordan lande over hele verden kan blive bedre til at udnytte deres ressourcer og råstoffer, så der ikke går dyrebare materialer til spilde

I en cirkulær økonomi vil de ressourcer, som ellers ender som affald, indgå i produktionen igen og undgår dermed at forlade kredsløbet. Det konkrete pilotprojekt i Danmark skal munde ud i en række værktøjer til politiske ledere verden over, der dermed kan lade sig inspirere i kampen for at omstille økonomien i en grønnere retning.

Stort potentiale for virksomheder

Globalt er potentialet ved en grønnere økonomi enormt. I den seneste analyse, som Ellen MacArthur Foundation og McKinsey har udgivet i 2014, vurderes det, at der er et overordnet potentiale i cirkulær økonomi på 7.000 mia. kroner om året, og store, globale virksomheder som Philips, Apple, Coca Cola og Renault er involveret i arbejdet med cirkulær økonomi.

I Danmark arbejder virksomheder som Vestas og Carlsberg med cirkulær økonomi, og en tilsvarende dansk analyse estimerer, at der kan spares syv mia. kroner ved at løfte de mindst ressourceeffektive danske industrivirksomheder op på middelniveau.

Pilotprojektets mål er at udvikle værktøjer, der kan hjælpe lande og regioner med at kickstarte omstillingen til mindre affald og cirkulær økonomi. Projektet skal analysere, hvilke økonomiske og miljømæssige effekter politikere eller myndigheder kan opnå ved forskellige initiativer, der understøtter cirkulær økonomi – fx uddannelse, retursystemer og offentlig grøn efterspørgsel.

Pilotprojektet er i gang og vil blive afsluttet til sommer 2015.

Fakta

  • Danmark er udvalgt som test-land til pilotprojektet ”A toolkit for a circular economy – enabling regional transformations”. Projektet, som har et budget på ca. 7 mio. kr., er finansieret af MAVA Fonden.
  • Pilotprojektet gennemføres af Ellen MacArthur Fonden, McKinsey samt Nera Economic Consulting. Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen følger projektet og leverer data til projektteamet.
  • Danmark deltager desuden i Ellen MacArthur Fondens CE100 netværk repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Læs mere her.
  • Cirkulær økonomi handler om at forebygge affald, genbruge produkter og genanvende materialer. I en cirkulær økonomi vil de ressourcer, som ellers ender som affald, indgå i produktionen igen og undgår dermed at forlade kredsløbet. Grundtanken i den cirkulære økonomi er at genanvende materialer – eller endnu bedre affalds­forebygge - ved at designe produkter, der kan produceres med mindre spild, kan genbruges og repareres og derved indgå i kredsløbet igen og igen.