Branchefolk fik ny viden om kosmetik

05-03-2015
Borger Kemikalier

Der var stort engagement at spore, da et bredt udsnit af branchefolk torsdag havde sagt ja tak til invitationen og var mødt talstærkt op til informationsdag om Den Europæiske Kosmetikforordning i Valby Kulturhus.

Omtrent 80 deltagere deltog i informationsdagen. Fotos: Miljøstyrelsen

De europæiske kosmetikregler var på programmet, da Miljøstyrelsen og brancheforeningen SPT torsdag afholdt informationsdag om Den europæiske kosmetikforordning.
Miljøstyrelsen og SPT, som bl.a. organiserer producenter og leverandører af kosmetiske produkter, havde i fællesskab indbudt til informationsdagen, og programmet bød på en række emner om lovgivningen på kosmetikområdet og en gennemgang af reglerne for f.eks. sikkerhedsvurderinger, mærkning, anprisninger og kontrol med produkter.

Masser af spørgsmål

Spørgelysten var stor blandt de omtrent 80 deltagere, og det var tydeligt, at de satte pris for muligheden for en debat om, hvordan kosmetikreglerne skal fortolkes.
En af deltagerne var Helene Maegaard, direktør for Modern Life Company, som distribuerer skønhedsprodukter i Skandinavien.
- Jeg synes, det er et rigtig godt arrangement, især oplægget om mærkning var relevant for mig. Mit firma er aktivt i både Danmark og Sverige, og det er interessant at se den forskel, der er på, hvordan landene fortolker og håndhæver EU-reglerne. Det kan godt være en udfordring, siger Helene Maegaard.

Også Charlotte Kasandra Tørnby, indehaver af Sard Kopenhagen, som producerer kosmetikprodukter, havde fundet vej til infomationsdagen. Hun deltog også ved seneste informationsdag i 2013, men havde taget sin account manager Signe Isolde Öhrström med, som var med for første gang.
- For mig er det en god genopfriskning af reglerne. Jeg har hørt det meste før, men jeg tænkte, at det kunne være nyttigt for Signe at være med, siger Charlotte Kasandra Tørnby.
- Jeg kommer fra en baggrund i lægemiddelbranchen, og det er tydeligt, at reglerne er mindre strikse for kosmetik, siger Signe Isolde Öhrström.

Samarbejdet fungerer

Miljøstyrelsen og SPT har et fælles mål, når det handler om kosmetiske produkter - nemlig at produkterne på det danske marked skal være sikre for forbrugerne. Og de tre deltagere er alle glade for, at Miljøstyrelsen og SPT samarbejder om dagen.

- Det er en rigtig god idé, og oplægsholderne virker velforberedte, siger Helene Maegaard.
Der er dog også plads til forbedringer, og flere deltagere ønsker sig klarere svar på de spørgsmål, de stiller, så man undgår forvirring.

Informationsdagen tager afsæt i regeringens og Enhedslistens ønske om at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi. Der er afsat 20 mio. kr. i perioden 2013-16 til at øge information og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn, herunder også ufødte børn, samt unge under 14 år. Der er derfor et særligt fokus på at produkter til børn er lovlige og det ses bl.a. gennem den aktuelle og kommende informations- og kontrolindsats.

Informationsdagen blev også afholdt i 2013, og i 2015 er der udvidet med et tilsvarende arrangement i Aarhus, som fandt sted den 3. marts. Her var fremmødet og spørgelysten også stor.

Kend kemien til web 25 mm.png