Biocidprodukter ryger af markedet, hvis leverandøren ikke er på ECHA’s liste

19-03-2015
Biocider

Er du producent eller importør af biocider, så skal du tjekke om din leverandør er opført på artikel 95 listen før 1. september 2015

Biocidprodukter, som markedsføres efter d. 1. september 2015, hvor aktivstof- eller produktleverandøren ikke er på ECHA’s artikel 95 liste, vil være ulovligt på markedet. Miljøstyrelsen opfordrer derfor virksomhederne til at tjekke om deres leverandører er på listen.

Kravet gælder alle biocidprodukter som indeholder eller genererer biocid aktivstoffer. Produkterne må kun markedsføres, hvis enten le­ve­ran­dø­ren af stoffet eller pro­duktet er opført på artikel 95 listen over produkt-ty­per, som produktet hører til. Producenter og importører af biocidprodukter har derfor pligt til at kunne dokumentere at produktet enten stammer fra en produktleverandør på listen eller at aktivstoffet leveres af et firma opført på listen. I begge tilfælde gælder det at leverandøren skal være inkluderet på listen i den produkt-type, som det givne biocidprodukt hører til.

Aktivstofleverandøren eller produktleverandøren skal registreres hos det europæiske kemikalieagentur ECHA for at blive opført på artikel 95 listen.

Læs mere om Artikel 95-listen på ECHA’s hjemmeside

Se Artikel 95 listen over godkendte aktivstofleverandører på ECHA’s hjemmeside

Læs mere om listen over aktivstofleverandører på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvad er et biocid? Se mere på  Miljøstyrelsens hjemmeside med informationer om biocider til virksomheder  (biocidinfo.dk)

Hvis du fortsat er i tvivl om din virksomhed er berørt af biocidreglerne, så kontakt Miljøstyrelsens HelpDesk med konkrete spørgsmål.