Ny viden om asbest i jord

11-03-2015
Jord

Miljøstyrelsen udgiver nu en rapport om asbest i jord. Projektet indeholder en opsamling af praktiske erfaringer med håndtering af asbest i jord i Danmark. Ligeledes er der indhentet relevante informationer om asbest i jord fra udenlandske kilder.

Rapporten  konkluderer på baggrund af engelske og hollandske erfaringer, at der trods grundig gennemgang stadig ikke findes tilstrækkelig sikker viden omkring forholdet mellem indhold af asbest i jord og risikoen for uacceptabel sundhedsmæssig eksponering af mennesker. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at udarbejde et mere konkret jordkvalitetskriterium eller tilsvarende acceptniveau for indhold af asbest i jord, der er håndterligt i praksis.

Undersøgelsen har ikke tilvejebragt oplysninger om anvendelse af metoden til bestemmelse af asbest i jord som givet i Miljøprojekt nr. 1360, 2011. Det har derfor ikke været muligt at afgøre, hvilke niveauer af asbest i jord, der findes på forurenede grunde eller som baggrundsniveau i jord.

Rapporten konkluderer, at de danske kommuner har en betydelig viden og forståelse af problemstillingerne omkring forekomst af asbestholdigt materiale i jord. Der anvendes visuel gennemgang for belysning af problemstillingen med prøvetagning og bestemmelse af asbest i synlige fragmenter i jorden. Oprensning foregår ofte ved fjernelse af synlige fragmenter og evt. støvsugning af fint materiale.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af rapporten, at der ikke kan fastsættes et vejledende kvalitetskriterium for asbest i jord.