Afdampning fra fugemasser anvendt til tætningsprojekter i boliger

12-03-2015
Jord

Nyt miljøprojekt har undersøgt afdampningen fra fugemasser, som anvendes ved tætning mod indtrængning af flygtige forureningskomponenter fra jord- og grundvandsforurening. Se rapporten