Fristen for sløjfning af de ældste, nedgravede villaolietanke af plast nærmer sig

19-03-2015
Borger Jord

Sløjfningsfristerne - fastsat i olietanksbekendtgørelsen - rammer nu for første gang de nedgravede villaolietanke af plast. Det sker den 31. marts 2015 og efterfølgende den 31. december 2015.

Herefter vil der hvert år være nedgravede olietanke af plast, ældre end 45 år, som skal sløjfes.

Villaolietanke har en begrænset levetid, og derfor er der for de enkelte tanktyper fastsat sløjfningsterminer. Olietanke af plast er den sidste type af villaolietanke, som nu også omfattes af fristerne. Andre tanktyper, som allerede er i spil, er nedgravede tanke af stål og overjordiske tanke af henholdsvis stål og plast.

Miljøstyrelsen sendte i marts brev ud til boligejerne med information. Registret for olietanke er desværre mangelfuldt og betydeligt flere end de, som er berørt af fristerne for plasttanke, vil derfor modtage brevet. Boligejere, hvis tank er af en anden type eller alder, kan derfor blot bruge den generelle information i brevet. Ejeren af en villaolietank har til enhver tid selv ansvaret for, at tanken er lovlig og overholder de fastsatte sløjfningsfrister.

Læs mere.

Læs brev sendt til borgerne med olietanke