Præciseringer vedrørende anmeldeordningerne på husdyrområdet

26-05-2015
Landbrug

Miljøstyrelsen offentliggør yderligere vejledning om brug af de eksisterende anmeldeordninger på husdyrgodkendelsesområdet med særligt fokus på omlægning til produktion af slagtekalve

undefined

Miljøstyrelsen har fået en række henvendelser om brug af de eksisterende anmeldeordninger på husdyrgodkendelsesområdet, særligt i forhold til, hvordan de kan kombineres og hvad der konkret forstås ved f.eks. bagatelgrænser og renoveringer. Samtidigt har der i forlængelse af regeringens aftale på kvægområdet fra juni 2014 været et ønske om at undersøge mulighederne for at bruge anmeldeordningerne i forbindelse med omlægning til produktionen af slagtekalve.

Miljøstyrelsen har på den baggrund udarbejdet yderligere vejledning om brug af anmeldeordninger generelt og med særligt fokus på omlægning til produktion af slagtekalve. Herudover har Miljøstyrelsen udarbejdet et skema, der viser de overordnede muligheder og afgrænsninger, når forskellige anmeldeordninger kombineres.

> Hent anmeldevejledningen

> Hent kombinationsskemaet