Nyt projekt skal gøre affaldssortering i etageejendomme lettere

18-05-2015
Borger Affald Grøn virksomhed

Miljøministeriet uddeler nu 7,6 millioner kroner til nye kommunale projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald.

Mere genanvendelse af husholdningsaffaldet kræver løsninger, som passer til folks hverdag. Og især i etageejendomme kan det være en udfordring at finde sorteringsløsninger, der kan leve op til pladskrav og affaldstyper.

Det vil Københavns Kommune nu gøre noget ved med projektet ’Byg dit eget sorteringssystem’, hvor de i samarbejde med borgerne vil bygge sorteringsanlæg tilpasset den enkelte lejlighed.
Projektet er ét af i alt 16 projekter, der nu får støtte gennem Miljøministeriets kommunepulje. Puljen støtter nytænkende kommunale projekter, der kan få danskerne til at sortere mere affald, så bl.a. dåser, plastikbøtter og æggebakker kan blive til nye produkter.

Børneaffaldsagenter
I Mariagerfjord Kommune har de fokus på børnene med projektet ’Miljøagenter som ambassadører’, der skal få børnene til at gå i spidsen for den daglige affaldssortering. Børn i skoler og foreninger vil gennem projektet få undervisning i affaldssortering, for efterfølgende at kunne tage ud som affaldsagenter og dele deres viden med privatpersoner og ved særlige events.

Kommunepuljen er et initiativ under regeringens ressourcestrategi for affaldshåndtering ’Danmark uden affald’, hvor målet er, at vi i 2022 skal genanvende 50 % af vores husholdningsaffald. 

Kommunepuljen, hvis fulde navn er ’Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi’, blev uddelt første gang i 2014, og uddeles af to omgange i 2015. I denne første runde af Kommunepuljen 2015 uddeles 7,6 mio. kr. til 16 nye affaldsprojekter i 22 kommuner.

Læs mere om kommunepuljen her .

Læs mere om regeringens ressourcestrategien her .