Ny husdyrgødningsbekendtgørelse

06-05-2015
Landbrug

Der er trådt en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft den 6. maj 2015 der præciserer forbuddet imod udbringning af gødning på 2 meter bræmmer ved vandløb.

Baggrunden for ændringen er, at NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der kan rejses tvivl om, der har været den fornødne præcision i regelgrundlaget for at trække landmænd i landbrugsstøtte i forhold til de 2 meter bræmmer, hvor det i medfør af vandløbslovens § 69, stk. 1, bl.a. er forbudt at dyrke og jordbehandle. Dette præciseres nu med en ny bestemmelse i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 5, hvor der indføres et forbud imod udbringning af gødning på 2 meter bræmmer ved vandløb.

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse (nr. 594 af 4. maj 2015) kan ses på retsinformation og erstatter husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 853 af 30. juni 2014.