Nu skal alle farlige kemikalier have ny faremærkning

01-06-2015
Borger Kemikalier Industri

Fra den 1. juni 2015 er det definitivt slut med at mærke kemiske blandinger med de gamle orange faresymboler. Alle kemikalier, der bringes på markedet herefter, skal være mærket i overensstemmelse reglerne i den såkaldte CLP-forordning.

CLP-symboler 1170x659
Det er symboler som disse, du fremover vil finde på farlige kemikalier

Fra i dag skal kemiske blandinger, som f.eks. rengøringsmidler og maling, mærkes efter nye regler. Det er reglerne om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger i den såkaldte CLP-forordning, der har været under indfasning i alle EU lande siden 2010, som nu træder endegyldigt i kraft. Fra den 1. juni 2015 vil der ikke længere være valgfrihed om, hvilken type faremærkning kemiske blandinger forsynes med.

Orange symboler erstattes

Virksomheder, der fremstiller, importerer eller sælger kemiske blandinger som f.eks. rengøringsmidler, maling, lim, biocider og imprægneringsmidler, skal fremover udelukkende klassificere og mærke produkterne i henhold til kravene i CLP-forordningen (Forordning (EF) nr. 1272/2008). Det betyder, at de gamle orange faresymboler helt udgår og erstattes med CLP-forordningens rød-hvide farepiktogrammer.

Eksempler på de gamle symboler ses her:

undefined