Miljøstyrelsen informerer tekstilbranchen om EU-regler for kemikalier i tøj

22-05-2015
Borger Kemikalier

Tekstilbranchen var torsdag aften inviteret til fyraftensmøde om EU’s kemikalielovgivning REACH.

Hvilke krav stiller EU’s kemikalielovgivning, REACH, til producenter, importører og forhandlere af tekstiler? Det var temaet ved torsdagens fyraftensmøde hos Miljøstyrelsen i København.

Der kommer løbende nye forbud mod kemiske stoffer, og der er krav om, at der skal videregives information igennem leverandørkæden, hvis der er særligt problematiske kandidatlistestoffer i tekstilerne.
Tekstilbranchen efterlyser mere viden om kemikalielovgivningen, og derfor inviterede Miljøstyrelsen til et fyraftensmøde for at klæde branchen på til at håndtere kemikalielovgivningen, og give inspiration til, hvordan branchen fremadrettet kan håndtere reglerne.

På mødet var der både oplæg om REACH lovgivningen for tekstiler ved Sidsel Dyekjær fra Miljøstyrelsen og REACH i praksis – eksempler på udfordringer og forslag til løsninger ved konsulent, Mette Herget.

Spørgsmål om mange emner

30 personer fra forskellige led i tekstilbranchen deltog i mødet, hvor der blandt andet blev talt om, hvordan man som virksomhed sikrer sig, at man overholder lovgivningen ved en balance mellem tillid og kontrol af leverandører. Samtidig blev det diskuteret, hvad man skal overveje, når man vælger at sætte barren i forhold til kemi-krav i sin virksomhed. Særligt blev der spurgt ind til pligter i forbindelse med import af tekstiler og i forhold til information om kandidatlistestoffer til forbrugere og professionelle kunder.

Dansk Mode & Textil afholder et lignende informationsmøde i Herning d. 28. maj.

Læs mere om reglerne for kemi i tøj