Miljøstyrelsen: De ni nye kemikalier forhindrer ikke prøveboring ved Dybvad

08-05-2015
Borger Kemikalier

De nye kemikalier, som det franske energiselskab Total ønsker at benytte i forbindelse med prøveboringen efter skifergas ved Dybvad i Nordjylland, udgør ikke en væsentlig ændring af risikoen for miljøet. Det vurderer Miljøstyrelsen i et svar til Frederikshavn Kommune fredag.

Miljøstyrelsen har i dag svaret Frederikshavn Kommune angående de ni nye kemikalier, som det franske energiselskab Total har ansøgt om at benytte til boring efter skifergas ved Dybvad i Nordjylland.

Miljøstyrelsen har svaret, at de nye kemikalier ikke er en væsentlig ændring i forhold til beskrivelsen i VVM-redegørelsen. Ifølge Energistyrelsen er de ni nye kemikalier af en type, der normalt anvendes ved boringer på land. Samtidig oplyser Energistyrelsen, at der er meget lille mulighed for, at kemikalierne kommer i kontakt med det omgivende miljø.

Flere typer kemikalier

Den type kemikalier, der benyttes, vurderer Miljøstyrelsen ud fra en række fastsatte kriterier, og de bliver rangeret som grøn, gul eller rød alt efter hvor farlige de er for miljøet.

Seks af de ni kemikalier er på den grønne liste. Det betyder, at de ikke er giftige for miljøet, de er ikke bioakkumulerende (dvs. de ophobes ikke i organismer) og de er biologisk let nedbrydelige eller på anden måde uskadelige for miljøet.

To af kemikalierne er på den gule liste. Det betyder, at de ikke lever op til samtlige af de ovenstående kriterier, men vurderingen er, at der kun er meget lille risiko for, at stofferne slipper ud til det omgivende miljø, derfor er det tilladt at anvende dem.

Det sidste kemikalie er baseret på jordnøddeskaller og opført på OSPARs internationale liste over stoffer, som udgør ingen eller meget lille risiko for miljøet. OSPAR er den internationale organisation for beskyttelse af nordøstatlanten. Dette stof er derfor tilladt at benytte. Der er ingen af kemikalierne, som ifølge OSPAR kategoriseringen er røde, dvs. særligt farlige kemikalier, eller sorte, dvs. forbudte stoffer.

Ingen kontakt med grundvandet

Boringen ved Dybvad er ført gennem grundvandszonen, og der er installeret foringsrør, som bliver cementeret fast til beskyttelse af grundvandet. Fremtidig boring vil foregå under grundvandszonen, og derfor vil kemikalierne ikke kunne komme i kontakt med grundvandet.

På baggrund af egne oplysninger om kemikalierne samt oplysninger fra Energistyrelsen, har Miljøstyrelsen vurderet, at de ni nye kemikalier ud fra et miljømæssigt perspektiv ikke forhindrer, at prøveboringen ved Dybvad kan fortsætte.

Ovenstående er Miljøstyrelsens vurdering. Det er nu op til Frederikshavn Kommune at afgøre, om de nye kemikalier må bruges i forbindelse med prøveboringen, da det er Frederikshavn Kommune, der er myndighed på VVM-redegørelsen i forbindelse med denne prøveboring og ansvarlig for miljøgodkendelsen.

På det nuværende stadium foretages der ingen frakturering. Det er Miljøministeriet, der vil være VVM-myndighed, hvis der på et senere stadium søges om at gennemføre efterforskning eller kommerciel indvinding med brug af frakturering. Det vil i begge tilfælde kræve en ny VVM-redegørelse. Derudover vil en eventuel kommerciel indvinding efter skifergas også kræve en miljøgodkendelse.

Læs Miljøstyrelsens svar til Frederikshavn Kommune.